DADES

Avda. Marquesa de Griny, nº 63 43715 PRIORAT DE BANYERES (TARRAGONA)

Benvinguts a l'espai d'informació de Priorat 2005-Associació de Propietaris

Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer enviant un correu a Priorat2005@gmail.com

22 de juny 2012

Convocatoria Asamblea General

Català

PRIORAT 2005 – Associació Propietaris

Avda. Marquesa de Griny, nº 63
43715 PRIORAT DE BANYERES TARRAGNA
e-mail: Priorat2005@gmail.com / blog: http://priorat2005.blogspot.com/
Priorat 2005 – Associació de Propietaris. NIF G43847011. Telf.: 977677265

Priorat de Banyeres, 19 de juny de 2012

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Benvolgut soci/a:

Ens plau convocar-los a l’Assemblea General Ordinària que per acords de la Junta Directiva se

celebrarà el pròxim dia 8 de Juliol de 2012 (diumenge) a les 10:00h, en primera convocatòria i a

les 10:30h en segona convocatòria, al Centre Cívic Joan Català C/ Ametllers (Priorat de

Banyeres), per a tractar dels següents,

ORDRE DEL DIA

1. Lectura y aprovació si escau de l’acta de la Assemblea anterior
2. Informe de la Presidenta
3. Informació comptes a 30 de Juny de 2012
4. Festa major
5. Carnets
6. Ratificació de la Junta Directiva
7. Precs i preguntes

Si algun soci/a vol llegir l’acta del passat 8 de Febrer ho pot fer a la següent adreça que és

el blog de l’Associació:

http://priorat2005.blogspot.com.es/

Tot esperant poder comptar amb la vostra presència, el saludem molt atentament.

La Presidenta,

Antonia Parejo Chillon

.............................................................................................................................................

A causa de la importància que té la seva assistència per a debatre i aprovar els temes que es

tractaran en aquesta Assemblea, li preguem que si no pot assistir-hi delegui el seu vot a través

d'un altre soci.

D/Dña................................................................................D.N.I.......................................

Delega el seu vot a............................................................D.N.I.......................................

Priorat de Banyeres a 19 de Juny de 2012
Castellano

PRIORAT 2005 – Associació Propietaris

Avda. Marquesa de Griny, nº 63
43715 PRIORAT DE BANYERES TARRAGONA
e-mail: Priorat2005@gmail.com / blog: http://priorat2005.blogspot.com/
Priorat 2005 – Associació de Propietaris. NIF G43847011. Telf.: 977677265


Priorat de Banyeres, 19 de Junio de 2012

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Apreciado socio:

Nos complace convocarle a la Asamblea General Ordinaria que por acuerdos de la Junta

Directiva se celebrará el próximo día 8 de Julio de 2012 (domingo) a las 10:00h, en primera

convocatoria y a las 10:30h. en segunda convocatoria, en el Centre Cívic Joan Català C/

Ametllers (Priorat de Banyeres), para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior
2. Informe de la Presidenta
3. Información cuentas a 30 de Junio de 2012
4. Fiesta Mayor
5. Carnets
6. Ratificación de la Junta Directiva
7. Ruegos y preguntas

Si algún soco/a desea leer la asamblea del pasado mes de Febrero , puede hacerlo en la

siguiente dirección web, ya que se trata del blog de la Asociación:

http://priorat2005.blogspot.com.es/

En espera de poder contar con su asistencia, le saludamos muy atentamente.

La Presidenta,

Antonia Parejo Chillon

.............................................................................................................................................

Debido a la importancia que tiene su asistencia para debatir y aprobar los temas que se tratarán

en esta Asamblea, le rogamos que si no puede asistir delegue su voto a través de otro socio.

D/Dña............................................................................D.N.I............................................

Delega su voto a............................................................D.N.I............................................

Priorat de Banyeres a 19 de Junio de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada